• Language icon
 • ONDC Logo

  Do you want to change your default language?

  Continue Cancel

  ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ("ਐਕਟ") ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ondc.org (“ਵੈਬਸਾਈਟ”) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ") ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  "ਉਪਭੋਗਤਾ" ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  “ONDC” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

  ਜਿੱਥੇ ਵੀ "ਤੁਸੀਂ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ" ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ “ONDC”, “ਕੰਪਨੀ”, “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡੇ” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ONDC Ltd.

  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

  ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  1. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ

  • ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ (ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ 1875 ਦੇ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ("ਬਾਲਗ ਉਮਰ") ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ "ਉਪਭੋਗਤਾ", "ਤੁਸੀਂ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
  • ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ/ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਪਿਆਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
  • ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ, ਮੈਸੇਜ, ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ, ਸਾਊਂਡ, ਆਵਾਜ਼, ਕੋਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਲਮ, ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸ਼ੇਅਰ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  2. ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

  ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

  • "ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਲੋਗੋ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।
  • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਸਮੱਗਰੀ, ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓਜ਼, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਮ, ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮ, ਸੰਗੀਤਕ ਕੰਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾਟਕੀ ਕੰਮ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵੇਰਵੇ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਸਾਰਾਂਸ਼, ਸਾਰ, ਕਾਪੀ ਸਕੈਚ, ਡਰਾਇੰਗ, ਆਰਟਵਰਕ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸੋਰਸ ਕੋਡ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ, ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਟੂਲ, ਆਈਕਨ, ਲੇਆਉਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਮ, ਮੈਨੂਅਲ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਜ਼, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ, ਚੁਟਕਲੇ, ਮੀਮ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ("ਸਮੱਗਰੀ") ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
  • ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕੋਡਿੰਗ, ਸੰਘਟਕ, ਤੱਤ, ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰਿਨਰ ਹੈ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪਾਈਲ, ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਸਐਂਬਲ, ਅਡੈਪਟ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  • ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ: ਵੈਬਸਾਈਟ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) (ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਮੋਡ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਣਾ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ-ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਣਾ, ਬਦਲਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨੇ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ, ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਡਿਸਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਡੀਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ।

  3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ

  • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਏ, ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਸਲਾਹ, ਦ੍ਰਿਸ਼, ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ; ("ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ")। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਅਟੱਲ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।
  • ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ।
  • ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ: (a) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲੀ ਹੈ; (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ (c) - ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ, ਸਮੂਹ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ, ਸੋਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸੰਚਾਰ, ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ:
   • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ;
   • ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਪੀਡੋਫਿਲਿਕ, ਭੜਕਾਊ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ, ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਨਿਰਾਦਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ;
   • ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ;
   • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ;
   • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ;
   • ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ;
   • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ;
   • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
   • ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;
   • ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ;
   • ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਖ਼ਤਰੇ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅਪਮਾਨ, ਸੱਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ;
   • ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ:
   • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ;
   • ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
   • ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਛਾਣਨੀ;
   • ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ;
   • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ;
   • ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ;
   • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨੀ;
   • ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੰਕ-ਮੇਲ, ਸਪੈਮ, ਚੇਨ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨਾ;
   • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
   • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਗਾੜਨਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;
   • ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ;
   • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ, ਹਟਾਉਣ, ਅਸਮਰੱਥ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ;
   • ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ;
   • ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ;
   • ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 43 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ;
   • ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
   • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਰੂਪ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵੰਡ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਅਨੁਕੂਲਨ, ਆਦਿ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਆਦਿ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ, ਭੜਕਾਊ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

  4. ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ

  ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ T&Cs") ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ T&Cs ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ T&C ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ T&Cs ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  5. ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

  ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ, ਏਜੰਟ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ:

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ, ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
  • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਇੰਨਫੈਕ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸਜ਼, ਵਰਮਜ਼, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ;
  • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਦੇਰੀ, ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਤੇ
  • ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਲਿੰਕਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਉਚਿਤਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ।
  • ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ, ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
  • ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਰ, ਏਜੰਟ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ) ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
   • ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ;
   • ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ;
   • ਅਚਾਨਕ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ;
   • ਡੇਟਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਣਾ;
   • ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
   • ਮੈਨੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ

   ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

  • ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਾਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  6. ਮੁਆਵਜ਼ਾ

  ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਸੋਨਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਨੀਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (I) ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; (III) ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; (IV) ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; (IV) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ; ਅਤੇ (V) ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

  7. ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ

  • ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ("ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ")। ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਏਮਬੈਡਡ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਬਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ, ਕਮੀਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  8. ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • ਕੰਪਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ [email protected]'ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2011, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 19(2) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕੰਪਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

  9. ਸਪੋਰਟ

  ਜੇਕਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ [email protected] 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ………………………………………

  10. ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ

  • ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

  11. ਫੁਟਕਲ

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ [email protected] 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣੀ।
  • ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
  • ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।
  • ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।
  • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਜੰਗ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਦੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੜਬੜੀ, ਹੜਤਾਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸਫਲਤਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਰਵਰ ਅਸਫਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੇਨਟੇਨਸ, ਸਰਵਰ ਮੇਨਟੇਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
  • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 'ਕੰਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਰੇਂਟਮ' ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।