• Language icon
 • ONDC Logo

  Do you want to change your default language?

  Continue Cancel

  ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

  ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

  ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (“ਅਸੀਂ”, “ਸਾਨੂੰ”, “ਵੇਬਸਾਈਟ”, “ONDC”) ਡੇਟਾ ਵਿਅਕਤੀ (“ਤੁਸੀਂ”, “ਤੁਹਾਡਾ”, “ਗਾਹਕ”, “ਉਪਭੋਗਤਾ”) ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ondc.org 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ) ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ।

  ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ (ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

  ONDC ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰੋਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ONDC ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।