• Language icon
 • ONDC Logo

  Do you want to change your default language?

  Continue Cancel

  ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସପିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଆପଣ କେବଳ ସେଠାରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ | ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ପଡିବ | ONDC ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସପିଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହିଥାଉ!

  ଅନ୍ବଣ୍ଡଲ୍ଡ୍. ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ. ଓପନ୍.

  ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସପିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଆପଣ କେବଳ ସେଠାରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ | ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ପଡିବ | ONDC ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସପିଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହିଥାଉ!

  More

  ONDC ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସପିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି?

  • ଏକାଧିକ ସପିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଯାହାକି ବାୟର୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ଆପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ନେଟୱାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ | ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ବାଛିପାରିବେ |
  • ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ 5.52+ Lakh ରୁ ଅଧିକ ସେଲର୍/ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ 12 ଟି ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବଢୁଛନ୍ତି | ତଥାପି, ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ନେଟୱାର୍କର ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସମସ୍ତ ଆପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନିତ କରେ ନାହିଁ | ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ସୀମା ଶୀଘ୍ର ଅତୀତର ଏକ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ଖୋଜିବା ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ |

  ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ କେଉଁ ବାୟର୍ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ONDC ନେଟୱାର୍କରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ସେଲର୍ ମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ |

  ଆପଣ କିପରି କିଣୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ

   category icon
  1. ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବର୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ
  1. ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବର୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ
  buyer app icon
  2. ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ଏକ ବାୟର୍ ଆପ୍ ବାଛନ୍ତୁ
  2. ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ଏକ ବାୟର୍ ଆପ୍ ବାଛନ୍ତୁ
  search order
  3. ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ରଖନ୍ତୁ
  3. ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ରଖନ୍ତୁ
  confirmation icon
  4. ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ
  4. ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

  ନେଟୱାର୍କରେ ଏକ ଅର୍ଡର ସଫଳତାର ସହିତ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଅର୍ଡର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି | ଆପଣ ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ପୂରଣ କରିବାରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ‘ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ’ ବୋଲି କହିଥାଉ |

  ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ

  product icon
  ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
  travel-icon
  ଯାତ୍ରା
  service icon
  ସେବାଗୁଡିକ
  clock icon Coming Soon
  food & beverages
  ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ବିଭରେଜ
  Grocery
  ଗ୍ରୋସେରୀ
  fashion
  ଫ୍ୟାସନ
  Eletronics & Appliances
  ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକସ ଆଣ୍ଡ ଆପଲିଆନସେସ
  Home & Kitchen
  ହୋମ ଆଣ୍ଡ କିଚେନ
  Beauty & Personal care
  ବିଉଟି ଆଣ୍ଡ ପର୍ଶନାଲ କେୟାର
  Health & Wellness
  ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ
  Gift Card
  Gift Card
  Toys & Games
  Toys & Games
  clock icon Coming Soon
  Auto
  Auto
  Cab
  Cab
  Metro
  Metro
  Water Taxi
  Water Taxi
  clock icon Coming Soon
  Train
  Train
  clock icon Coming Soon
  Bus
  Bus
  clock icon Coming Soon
  B2B
  B2B
  clock icon Coming Soon

  ବାୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

  ନୋଟ୍:

  ନେଟୱର୍କ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଗ ଏବଂ ଡୋମେନ୍ ଯୋଡାଯିବ ଏବଂ ONDC ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | ଅନୁରୂପ ବାୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ |

  ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ONDC କୌଣସି କ୍ରେତା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ | ବ୍ରାଣ୍ଡ/ବାୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଅନିୟମିତ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ନୁହେଁ | ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଲୋଗୋଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅଟେ ଏବଂ ONDC ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୀମିତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଯୋଗ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ONDC ଏହି ବାୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରିଥିବା କୌଣସି କାରବାରର ପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଏବଂ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହିପରି କାରବାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଉପସ୍ଥାପନା କିମ୍ବା ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ |

  Redirecting to paytm.com

  It may takes up to 10 seconds